ทัวร์ต่างประเทศ จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา เนปาล อินโดนีเซีย พม่า  
พม่า ลาว
เวียดนาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย เนปาล
อียิปต์ จีน
Indonesia :: อินโดนีเซีย ดินแดนแห่งมนต์ขลัง ตามรอยอารยธรรม 1,7000 เกาะ
ข้อมูลทั่วไป ประเทศอินโดนีเซีย


อินโดนีเซีย
(Indonesia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว (อินโดนีเซีย: กาลิมันตัน), ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี (อินโดนีเซีย: อิเรียน) และ ประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์

เมืองหลวง จาการ์ตา

อินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ โดย
ศาสนาอิสลาม 87% ศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1.8% ศาสนาพุทธ 1.3%
สกุลเงิน รูปี (NPR)


ตราสัญลักษณ์ประเทศเนปาล ธงชาติประเทศเนปาล
ตราสัญลักษณ์อินโดนีเซีย
ธงชาติอินโดนีเซีย

ภูมิศาสตร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประมาณ 17,000 เกาะ พื้นที่กว่า 70% ไม่มีผู้คนอาศัย อินโดนีเซียมีทั้งหมด 27 จังหวัดและ 2 แคว้นพิเศษ หลังจากที่ชาวดัตช์ ได้เข้ามายึดครองมากกว่า 300 ปี ประเทศอินโดนีเซียก็ได้รับเอกราช จากประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี 2492 ประเทศอินโดนีเซียมีหมู่เกาะหลัก 5 เกาะคือ อีเรียน (Irian), ชวา (Java), กาลิมันตัน (Kalimantan), สุลาเวสี (Sulawesi) และสุมาตรา (Sumatra) เกาะชวาเป็นหมู่เกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะทั้ง 5 เกาะ แต่ประมาณ 60% ของประชากร 200 ล้านคน อาศัยอยู่บนเกาะนี้

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงอยู่ตามเกาะต่าง ๆ โดยทั่วไปเทือกเขาที่มีความสูงมาก ตามบริเวณเขามักมีภูเขาไฟ และมีที่ราบรอบเทือกเขา ชายเกาะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเล ทำให้มีที่ราบบางแห่งเต็มไปด้วย หนองบึง ใช้ประโยชน์ไม่ได้

หมู่เกาะอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,826,440 ตารางกิโลเมตร หมู่เกาะเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซียยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร และมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี และติมอร์ตะวันออก เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือสุมาตรา กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองหลวงตั้งอยู่บนเกาะชวา

ภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) อินโดนีเซียมีฝนตกชุกตลอดปี แต่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก เพราะพื้นที่เป็นเกาะจึงได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างเต็มที่

เงินตรา
รูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 11,500 รูเปียห์ หรือถ้าเทียบเป็นเงินบาทคือ 1,000 รูเปียห์ต่อ 3 บาท โดยประมาณ

ธนาคาร
ธนาคารเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.30 น. สามารถเตรียมเงินดอลล่าร์เพื่อไปแลกเป็นเงิน รูเปียส (Rp) ของอินโดนีเซียได้ หรือจะแลกเงินที่สนามบิน ทุกแห่งก็ได้ แต่ในเมืองค่อนข้างหายาก

ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่ไม่รับแลกในอินโดนีเซีย : series A,B,C,CD,DB,DH และ series ปี ค.ศ. 1996 ทั้งหมดทั้งนี้ ธนบัตรต้องไม่มีรอยขีดเขียน รอยยับ พับและรอยเย็บกระดาษ มิฉะนั้น จะไม่สามารถแลกเป็นเงินท้องถิ่นได้หรือแลกได้ในอัตราต่ำกว่าปกติ

บัตรเครดิต
สามารถกด ATM ผ่านบัตร Visa Electron ของไทยได้ครั้งละ 1.5 ล้านรูเปี๊ยะ หรือประมาณ 4,500 บาท

ไฟฟ้า
ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย ใช้แบบ 220 V. และเป็นแบบ 2 รู กลมๆ ควรเตรียมอแดปเตอร์ปลั๊กไฟ หรือ ปลั๊กยูนิเวอร์แซล ไปด้วย

เวลา
อินโดนีเซียแบ่งเขตเวลาออกเป็น 3 เขตคือ

  1. Western Indonesia Standard Time (GMT + 7 ชั่วโมง)  ครอบคลุมเกาะสุมาตรา และบางส่วนของเกาะชวา  ได้แก่  Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta และ East Java
  2. Central Indonesia Standard Time (GMT + 8 ชั่วโมง) ครอบคลุม East and West Nusa Tenggara เกาะกะลิมันตัน  จังหวัดทั้งหมดของเกาะสุลาเวสี และบาหลี
  3. Eastern Indonesia Standard Time (GMT + 9 ชั่วโมง) ครอบคลุมทุกจังหวัดของเกาะโมลุกุ และปาปัว
โทรศัพท์


สถานที่ เบอร์โทรศัพท์
ตำรวจนครบาล (POLDA)  
Foreign Affairs Office 021-523 4202, 523 4064
Tourism Affairs 021-523 4104
โรงพยาบาล  
SOS Medika, JI. Puri Sakti No.10,Cipete 021-750 6001
Medistra, JI. Jend. Gatot Subroto No.59 021-521 0200
MMC, JI. H.R.Rasuna Said Kav.C-21 021-527 3473
อื่นๆ ที่สำคัญ  
รถแท็กซี่ Blue Bird/ Silver Bird 021-794 1234, 798 1000
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 021-390-4052, 021-314-3022,
021-314-7925
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเดนปาซาร์ 0361-263 310, 0816 472 4466
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเมดาน 061-415 2425
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองสุราบายา 031-357 8001-4, 357 8401

 

การเดินทาง
หนังสือเดินทางไทยต้องอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย อาจปฏิเสธการเข้าเมือง และห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด อาวุธปืน หนังสือโป๊ เข้าประเทศ เพราะกฎหมายอินโดนีเซียกำหนดโทษหนัก โดยเฉพาะการครอบครองยาเสพติด มีโทษถึงประหารชีวิต

การขอวีซ่า
ไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้ แต่หากไม่ทำวีซ่าเพื่อเข้าอินโดนีเซีย อาจพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งหากอยู่เกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอกไม้ประจำชาติ
ดอกไม้ประจำประเทศอินโดนีเซียคือดอกดาหลา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย - บาหลี

บุโรพุทโธ

ปรัมบานัน
วังสุลต่าน บาหลี
ภูเขาไฟคินตามานี วิหารตานะห์ ล็อต
ย็อกยาการ์ตา

โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมทัวร์
บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย

ทัวร์ บาหลี - บุโรพุทโธ 5 วัน 3 คืน

จาการ์ตา - ยอร์คจาการ์ต้า - วัดพราหมนันต์-บุโรพุทโธ - วังสุลต่าน -  ศูนย์บาติค ศูนย์เครื่องเงิน - วิหารตานะล็อต - ระบำบาร็องด๊านซ์ - ภูเขาไฟกินตามานี - ทะเลสาบ กูนุง บาตูร์  - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - ศูนย์หัตกรรม

บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย

ทัวร์ บุโรพุทโธ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 2 คืน

จาการ์ตา - วังสุลต่าน - ศูนย์ผ้าบาติก - ยอร์กยากาตาร์ - บุโรพุทโธ - ปะวน - เมนดุท - ถนนมาลีโอโบโร - พระราชวังวอเตอร์พาเลซ - วัดพราห์มนันต์ - พิพิธภัณฑ์จำลอง TAMAN MINI - จัตุรัสฟาทาฮิลลา - อนุเสาวรีย์แห่งชาติ - MAGGA DUA MARKET

บาหลี อินโดนีเซีย

ทัวร์ มนต์เสน่ห์แห่งบาหลี 4 วัน 2 คืน

เดนพาซ่าร์ (บาหลี) - วิหารศักดิ์สิทธิ์ ทานาล็อท - ระบำบารองด๊านซ์ - ภูเขาไฟคินตามณี - ทะเลสาบกูนุงบาร์ตู - เทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - วัดเม็งวี